Ovde su pokazane sve objave u Oslobođenju u formi malo većih "thumbnails", koji su linkovi na stranice za svaku pojedinu godišnjicu.

 

Prva godišnjica 2008. godine  

 

Druga godišnjica 2009. godine  

 

Treća godišnjica 2010. godine  

 

Četvrta godišnjica 2011. godine  

 

Peta godišnjica 2012. godine  

 

Šesta godišnjica 2013. godine  

 

Sedma godišnjica 2014. godine  

 

Osma godišnjica 2015. godine  

 

 

Deveta godišnjica 2016. godine  

 

Deseta godišnjica 2017. godine  

 

Jedanaesta godišnjica 2018. godine  

 

Dvanaesta godišnjica 2019. godine