Modelari Jedriličari Motorni Padobranci Mehaničari Radna zajednica

PREDSJEDNICI, SIMPATIZERI, AKTIVISTI I OSTALI KOJE NISAM ZNAO DA RASPOREDIM U ONE KATEGORIJE

 1. Niko Bajt (ne znam sekciju - ime uzeto iz spiska dugovanja za članarinu)
 2. Braco Bećirović (član, završio teoriju)
 3. Marino Borić (ne znam sekciju - ime uzeto iz spiska dugovanja za članarinu)
 4. Suljo Brekalović (simp)
 5. Ibro Džambegović (simp)
 6. Amir Fazlagić (simp), medicinski tehničar
 7. Huso Fetahović (simp)
 8. Gligor Frančisko, potpukovnik JNA iz Rajlovca, (akt)
 9. Miloš Gavrić (akt)
 10. Slaviša Gavrić (simp)
 11. Midhat Huković – Mido (predsjednik)
 12. Mujo Kafedžić, puk; (predsjednik),
 13. Rifat Karić - Moci, p.puk; (predsjednik)
 14. Milan Lovrić (predsjednik)
 15. Mehmedalija Maglajlija
 16. Namik Muderizović (akt), član upravnog odbora kao jedan od direktora Privredne Banke Sarajevo
 17. Đuro Obradović (predsjednik)
 18. Bratislav Perić, jedan od začetnika samogradnje
 19. Goran Podgorac (simp),
 20. Halid Prcić (predsjednik)
 21. Žarko Radukić - naš doktor u šezdesetim
 22. Ibrahim Sahačić
 23. Davor Stojnić (simp)
 24. Dušan Šćepanović (simp)
 25. Mina Šehović (akt)
 26. Ostoja Todorović (predsjednik)
 27. Milan Trgovčević, potpukovnik JNA iz Rajlovca, član uprave kluba
 28. Borislav Voinov (simp)
 29. Julio Volf (simp)
 30. Slobodan Vrčević - Vrca (simp) - NAŠ DRAGI DOKTOR
 31. Slobodan Vuković (predsjednik)
 32. Đuro Zeljković (predsjednik)
 33. Fuad Huseinović, Tašov prijatelj i simpatizer Aerokluba, stalno je visio na Butmiru. Ima dućan u Kujundžiluku. Zlatar je ili tako nešto

Modelari Jedriličari Motorni Padobranci Mehaničari Radna zajednica