Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Jovo Arežina, iznenada PREMINUO 9. oktobra 1972.u 59-toj godini života.


Sve podatke sam dobio od Sofie Stojaković, koja je u rodbinskoj vezi sa Jovom Arežinom:

Ne znam da li ispravno postupam, ali kako smo svi u familiji vrlo ponosni na Jovin rad i doprinos u posleratnoj Jugoslaviji, ovim putem Vam šaljem neke informacije, koje možda mogu da dopune Vaš sajt.

Jovan Arežina je rodjen u Bosni, u Bosanskom Grahovu, kao treće dete od sedmoro koje su njegovi roditelji imali. Još pre drugog svetskog rata je postao pilot i jedriličar, te je u posleratnoj Jugoslaviji svoje znanje rado prenosio na mladje kolege. Životni put ga je odveo iz Bosne u Vojvodinu. Dobio je posao u Vršcu, gde je, sa svojom porodicom živeo do kraja života. Preminuo je 09. Oktobra 1972., iznenada,  u 59-toj godini života.

U prilogu Vam šaljem fotografiju objavljenu u časopisu Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije „Narodna krila“, gde je kao član Jugoslovenske ekipe bio na Svetskom prevenstvu u vazduhoplovnom jedriličarstvu, koje se održalo u periodu od 03.-16. Jula 1950, u Švedskoj.


slika