Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Gojmerac Mario (pad)


slika 1.659


 

 

email mario_gojmerac@yahoo.com
skype                 

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država  
grad  
adresa