Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Mehmed Haračić - Mišo duh (mot); PREMINUO u Sarajevu 11. maja 2020.


 slika , slika , slika , slika