Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zdenko Šmit  (jed) PREMINUO u Sarajevu 30. oktobra 2014


slika , (Sin Dalibor), (Sin Dalibor)