Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Osman Taševac - Stari Taš (pad, nast jed, mot); rođen 02.01.1949 u Sarajevu; sada u Utahu - SAD


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1985, slika , slika , slika , slika , slika , slika slika , slika , slika , slika , , slika , slika , , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,slika , slika , slika , slika