Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Ana-Sonja Tifničević rođena Mandić, Marijeva supruga, jedan od butmirskih brakova, (jed); PREMINULA 20.08.2001


slika , slika , slika , slika