Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Borislav Voinov Boban (simp). PREMINUO u jaunaru 1999. Rođeni sarajlija. Nenadmašni umjetnik fotografije, naročito u crno-bijeloj tehnici, u kojoj su kontrasti najjače izraženi. Nikada ga nisam vidio bez foto aparata. Njegove fotografije imaju posebno poglavlje na ovom sajtu. Bio je izuzetno aktivan član kluba iako nije bio letač. Letenje mu je bilo u genima. Njegov otac Sergije Voinov je kao pilot poginuo u aprilskom ratu 1941. Boban je želio da i sam bude pilot, ali majkin strah mu to nije dozvolio. A da li ste znali da je Boban bio vrstan reli vozač? Kliknite na petu sličicu dole i vidite šta je postizao!


fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova,