Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Slobodan Vrčević - Vrca (simp) - NAŠ DRAGI DOKTOR, PREMINUO 1992 u Beogradu


slika