Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Milan Mišo Vujičić, rođen 02.01.1931, jedriličar 1948. Mojmilo PREMINUO 22.12.2005. u Beogradu


slika