TITOV BUNKER KOD KONJICA
 

16 septembra 2013 Sena Ridžal i ja (Dejan Stojnić) posjetili smo Titov bunker kod Konjica. To je nevjerovatno zdanje, predviđeno za višemjesečni život 350 ljudi nakon atomskog napada na Jugoslaviju, bez potrebe za ikakvim kontaktom sa vanjskim svijetom. Izgradnja je trajala 26 godina i utrošeno je US$ 4.6 milijardi, što je u današnjem novcu preko US$ 26 milijardi (poređenja radi, dug cijele Jugoslavije prema inostranstvu je 1992 godine iznosio US$ 22 milijarde). Bunker je pod kontrolom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a Općina Konjic pokušava da ga učini  turističkom atrakcijom. Na ovoj stranici su napravili virtuelnu šetnju kroz cijeli bunker, tako da u svakoj tački možete da okrećete pogled 360 i u horizontalnoj i u vertikalnoj ravni. TO SE MORA VIDJETI! Ljubaznošću Općine Konjic. dobio sam 135 fotosa koji do sada nisu nigdje publikovani. Ovdje sam ih pomiješao sa fotosima iz naših kamera.

Da bi ste vidjeli fotos, kliknite na malu sličicu, a fotos u punom formatu će "izrasti" preko cijelog ekrana. Da sklonite puni fotos, kliknite na njega.

Puni tekst sa web sajta Općine Konjic, ovde je prenešen poslije slika.

 

 

Osnovna namjena objekta D-0 je bila da prihvati, smjesti i zaštiti Štab Vrhovne komande, uži dio Predsjedništva i Vlade Jugoslavije, da im obezbjedi optimalne uslove za rad, rukovođenje i komandovanje zemljom na neodređeno vrijeme u kriznim situacijama i u slučaju od opasnosti nuklearnog napada na Jugoslaviju.

Izgradnja objekta započela je u martu 1953.godine, odlukom vojnog vrha bivše Jugoslovenske narodne armije, JNA. Punih dvadeset i šest (26) godina trajali su radovi na izgradnji ovog objekta u najvećoj tajnosti, tako da ni građani općine Konjic nisu znali da se gradi ovaj objekat u njihovoj neposrednoj blizini. Objekat «ARC» je nosio oznaku «NAJSTROŽIJA DRŽAVNA TAJNA» što samo po sebi govori sa kolikom tajnošću je građen i koliko malo ljudi je znalo za to.

Godine 1979. je objekat zvanično predat na upotrebu I Posadi bivše JNA koju je sačinjavalo 16 vojnih lica. (po nacionalnom ključu: 9 Srba, 4 Bošnjaka i 3 Hrvata). Površina radnog prostora u objektu je negdje oko 6.400 kvadratnih metara.

Podatak, da su po funkcionalnoj dužnosti samo četiri (4) generala JNA imala odobrenje za ulazak u ovaj objekat, sam po sebi govori dovoljno. Naime, odobrenje za ulazak u objekat su imali jedino i isključivo: Načelnik SSNO-a, Načelnik Generalštaba JNA, Načelnik Prve Uprave bezbjednosti i Načelnik veza SSNO.

Kao pomoćni objekti, a u sklopu ovog, su bili objekti na okolnim brdima oko «ARK»-a: Zlatar, Kiser i Borašnica, na kojima su se nalazila radio-relejna čvorišta za prostor cijele bivše Jugoslavije. Na žalost, pomenuti pomoćni objekti su u toku ratnih godina (1992-1995) uništeni od strane paravojnih srpskih jedinica.

Za izgradnju objekta «ARK» utrošeno je ČETIRI MILIJARDE I 600 MILIONA (4,600.000.000) AMERIČKIH DOLARA (u današnjem novcu US$ 26.187.073.535) i u to vrijeme ovaj objekat je predstavljao treću najveću investiciju JNA u vojne svrhe.

Kapacitet štićenog dijela objekta «ARK» je da može primiti 350 osoba na neograničeno vrijeme gdje im se omogućava bezbjednost od nuklearnog udara od 25 kilotona, i u njemu postoje optimalni uslovi za život i rad sa stalnom temperaturom zraka od 21 do 23 stepena Celzijusa i relativnoj vlažnosti vazduha od 50% do 60%.

 

Objekat se nalazi ispod zemlje, na najdubljoj tački, 280 metara. Štićeni dio objekta je u obliku potkovice i čini ga 12 funkcionalno povezanih blokova. Samim tim štićeni dio objekta ima dva ulaza. Ulazeći u zgradu br.2

 

 

prvo se susrećemo sa blokom br.7 koji predstavlja kuhinjsko-trpezarijski blok.

 

U nastavku slijede blokovi 10 i 11 (sa lijeve, odnosno desne strane hodnika).

U bloku 10 se nalaze cisterne sa naftom i agregati.

Tu su dvije cisterne sa po 25 tona nafte i uz to se nalazi dnevni rezervoar sa 2 tone nafte. (Za jedan sat u objektu je potrebno oko 200 litara nafte).

Dalje, tu je sistem za protupožarnu zaštitu sa 10 boca od 24, 2 kg halona, koji se automatski aktivira za gašenje u slučaju eventualnog požara.

Tu je i 10 filtera za pročišćavanje grijanja, koji filtriraju zrak “na nulu”, akumulatorska stanica, razvodni ormar za blok 10, agregat marke «Torpedo» koji služi za rezervno napajanje sredstava veze i za dežurne sijalice koje non-stop gore. Agregat je od 45 KW. Tu su i 2 agregata za rezervno napajanje objekata od 560 KW, kao i komandne table za njih. Izduv agregata je precizno omotan čitavom dužinom azbestnim užem.

U bloku 11 se nalazi pitka i tehnička voda za objekat.

Tu su postrojenja za pitku vodu, postrojenja tehničke vode i bazen od 170 kubnih metara vode. Treba napomenuti da su sva postrojenja i instrumenti ugrađeni u objektu marke «Rade Končar», »Simens», «Iskra».

U bloku 6 se nalazi automatska centrala od 350 brojeva.

 

Tu je i radio-relejni centar za vojne kote locirane okolo Konjica: Zlatar, Kiser i Borašnicu, preko kojeg se ostvarivala veza sa cijelom bivšom SFRJ. Dalje, tu je Centar za žičane veze, digitalni centar sa teleprinterima T-100, marke «Simens», smješten u nekoliko prostorija.

U bloku 9 je smještena Centralna klima i radionica za tehničko održavanje objekta.

Tu je i komandna ploča za praćenje pritiska, kompletne garniture alata za tehničko održavanje složene u zidnim ormarićima. Pored komandne ploče na podu je smješten sistem za praćenje eventualnog nuklearnog udara u objektu. Tu su smještene i rashladne mašine za osvježavanje zraka u cijelom objektu.

U pomenutom bloku se nalazi i prinudni izlaz iz objekta zatvoren teškim metalnim vratima iza kojih se nalaze čelične stepenice koje izlaze na vojnu kotu «Zlatar», 170 metara iznad objekta «ARC».

U bloku 8 se nalaze uređaji za klimu.

Centralna klima i klima bloka 8 se pale naizmjenično svakih 6 sati. Imaju 4 ventilatora snage 30 KW. Na vratašcima za uključivanje i isključivanje nacrtana je šema iza koje se nalaze mnogobrojni prekidači. Šema jasno i detaljno opisuje njihov način upotrebe. Tu su i 2 trafo stanice koje se naizmjenično stavljaju u rad. U posebnom odjeljku (prostorija) nalazi se sistem brizgaljki za rashlađivanje zraka.

Blok 5 je namjenjen za Štabne i konferencijske sale.

U nekoliko Štabnih sala smješteni su vertikalni panoi za čitanje i crtanje karata. U većoj Štabskoj sali se nalazi upravljački stol za rukovođenje i vezu sa svih 6 bivših Republika SFRJ. Tu je i kabinet za načelnika Štaba opremljen kabinetskim namještajem i ležajem za odmor i eventualno noćenje od punog drveta. Zatim slijede dva amfiteatra, veći i manji. Veći amfiteatar sa polukružnim sjedištima, centralnim stolom sa sjedištima i ozvučenjem kompletnim, je najdalje od površine, 280 metara ispod zemlje.

Blok 4 je predviđen za odmor, a sobe su namještene za dvije, odnosno četiri osobe.

U sobama su kreveti (u nekima su i kreveti na sprat), ormari, stolovi i stolice. Ima preko 100 takvih soba namjenjenih isključivo za spavanje.

Blok 8 predstavlja Predsjednički blok.

Sve spavaone namjenjene za najveći vojni vrh su isto opremljene i iste veličine, a taj dio objekta se nalazi na koti od oko 200 metara ispod zemlje. Kupatila i WC sa tuš kabinama su prateći objekti uz spavaone. Desno od njih vode stepenice (oko 30) za kabinete, radne prostorije i spavaone najvećeg političkog vrha sa Predsjednikom države (Josip Broz Tito).

Prvo se ulazi u prostorije sekretara-šefa kabineta, iz tih prostorija u čekaonicu (sala za prijem stranaka) sa dvadesetak sjedišta, a onda se iz nje ulazi u kabinet Predsjednika SFRJ. Iz kabineta se (opet u obliku potkovice) vraća u spavaću sobu predsjednika Tita, odatle u toalet, kupatilo, hodnik sa plakarima za garderobu i sl, onda slijedi posebna Jovankina soba sa toaletnim ogledalom, stolom i stolicama, a iz nje se može kružno ući u radni kabinet i sobu premijera (Džemal Bijedić je tada bio). Iz njegove prostorije se krug završava i ulazi u prostorije sekretara (pomenute na početku ove rečenice).

Iza ovoga svega su prostorije za čuvanje ratnih planova sa pečatima na vratima koji se skidaju samo u slučaju ratnog stanja ili kako je već planovima predviđeno. U jednom od ormara bila je smještena velika čelična kasa, čiji se tragovi i danas vide, a koju su odvezli putem nužnog izlaza iz objekta, preko kote «Zlatar» iznad objekta, pripadnici JNA koji su bili zaposleni u objektu. Početkom agresije (1992.g) oni su, zajedno sa materijalima koje su uspjeli izvući, pobjegli na kotu «Zlatar» gdje ih je čekao helikopter kojim su pobjegli u Beograd i odnijeli taj materijal sa sobom. Radi se samo o oficirima JNA srpske nacionalnosti, dok su oficiri hrvatske i bošnjačke nacionalnosti ostali i spasili objekat od miniranja koje je bilo isplanirano i već postavljene mine na ključnim tačkama objekta.

Uz ove prostorije se nalaze i prostorije glavnog obavještajca koji je non-stop prisluškivao sve razgovore, bilježio i prenosio nadležnim oficirima.

Upravo zbog izuzetnog strateškog značaja, ratne 1992.godine područje Konjica je bombardovalo 7 aviona bivše JNA. Na sreću bezuspješno, jer su pripadnici Teritorijalne odbrane iz Konjica oborili 5 aviona.

U bloku br.10 je smještena dizel-električna centrala sa dvije cisterne od po 25 tona,

 iz kojih se, preko dnevnog rezervoara, napajaju agregati koji se nalaze u drugoj prostoriji i koji služe za alternativno napajanje objekta električnom energijom. Postoje dva agregata njemačke marke Piler, snage 560 KW koji se po prestanku snabdijevanja električne energije sa gradske mreže automatski, za 18 sekundi, pale i preuzimaju napajanje objekta.

Objekat »ARC» pripada trenutno Ministarstvu odbrane FBiH. Moguća je posjeta o organizaciji lokalnih turističkih agencija.

Nema nikakve upotrebe niti korištenja objekta za bilo koju svrhu, iako svi instrumenti i mašine u objektu rade kao da se boravi u njemu. Stalna temperatura zraka, kao što je naprijed navedeno, u cijelom objektu je od 21 do 23 stepena.